Invitasjon til rekrutteringssamling junior – landslag

Vi viser til tidligere distribuerte landslagsmodell.  Vi inviterer med dette til rekrutteringssamling landslag junior 12.-13. oktober i Haslehallen Oslo.

Krav for å kunne delta:
Utøvere må beherske vanskelighetsnivået beskrevet i artikkel 9 i landslagsmodellen i tillegg til et gitt utførelsesnivå i alle apparatene om de skal vurderes som aktuelle til rekrutteringssamling. Klubbtrenere vurderer hvilke utøvere i deres klubb som oppfyller disse kriteriene, eller som er så nære kriteriene at det er grunn til å tro at utøver vil vurderes av landslaget som potensiell bruttoutøver, og laster deretter opp film på aktuelle utøvere som inneholder det som etterspørres i art. 9.

Informasjon

Frist innsending av film: Innen utgangen av 13. september.

Vi oppfordrer alle involverte til å lese og gjøre seg godt kjent med landslagsmodellen i troppsgymnastikk. Den kan du laste ned fra NGTFs internettside www.gymogturn.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til landslagssjef Henning Ottersen. E-post: henning.ottersen@gymogturn.no. Mobil: 930 15 107.