2 stillinger i Vardal TF

Vardal Turnforening søker nye trenere til gymhjul- og aspirant partiene.

Utlysning trener gymhjul

Utlysning trener aspirant partiene

Søknadsfrist: 01. august 2019.