Oslo TF søker fulltidstrener TeamGym

Oslo TF søker fulltidstrener TeamGym fra høsten 2019.

Søknadsfrist: 22. juli.

Annonsen ligger også ute på Oslo Turns nettside: http://wpstatic.idium.no/osloturn.no/2019/06/Annonse-trener-Teamgym-OTF-2019.pdf