Siste info til deltakerne i WG 2019

Her ligger informasjoner som er sendt til alle kontaktpersoner;

Info nr 6 17 juni 2019

TIMEPLAN norske tropper

Alle skolene oversikt

utlevering av deltakerbevis til kontaktpersoner

Info nr. 5 WG-19