Invitasjon til rekrutteringssamling senior – landslag 17. august, Oslo

Vi viser til tidligere distribuerte landslagsmodell.  Vi inviterer med dette til rekrutteringssamling landslag senior 17. august i Haslehallen Oslo.

Informasjon
Påmeldingsfrist: Innen utgangen av mandag 5. august.

Vi oppfordrer alle involverte til å lese og gjøre seg godt kjent med landslagsmodellen i troppsgymnastikk. Den kan du laste ned fra NGTFs internettside www.gymogturn.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til landslagssjef Henning Ottersen. E-post: henning.ottersen@gymogturn.no. Mobil: 930 15 107.