Oslo TF søker 2 x 50% stilling

03.05.2019. 2 faste trenere i 50% stilling