2 stillinger i Haugesund TF

RG-aktiviteten i Haugesund Turnforening er i utvikling, og vi søker derfor å styrke trenerteamet med en ny fast stilling.
Stillingsutlysning RG-trener

Vi søker sportslig leder troppsgymnastikk

Ca 60 utøvere trener troppsgymnastikk på våre konkurransegrupper (aspirant, rekrutt, junior, senior).  Breddeavdelingen for trampett og tumbling teller omkring 300 utøvere.  Både bredde- og konkurranseutøvere tenkes nå tatt inn i én stor troppsgymnastikkavdeling, inndelt i ulike nivåer. Vi har fra før et godt trenerteam i avdelingen, som skal være med å «dra lasset».

Stillingsutlysning sportslig leder tropp