Informasjon om rekrutteringssamling junior landslag 8. juni, Stavern

Vi viser til tidligere distribuerte landslagsmodell.  Vi informere med dette om rekrutteringssamling landslag junior 8. juni i Stavernshallen, Stavern: Informasjon

Påmeldingsfrist: Innen utgangen av søndag 26. mai.

Vi oppfordrer alle involverte til å lese og gjøre seg godt kjent med landslagsmodellen i troppsgymnastikk.

Eventuelle spørsmål kan rettes til landslagssjef Henning Ottersen. E-post: henning.ottersen@gymogturn.no. Mobil: 930 15 107.