Anne Helen Bjørnstad fra TKTK fikk gleden av å overrekke den gode nyheten til Juliane Tøssebro

Juliane fikk NGTF sitt utøverstipend

Gratulere til Juliane Tøssebro fra Laksevåg turn og I.L. med kr. 20 000,- fra NGTF sitt utøver- og trenerfond. Vi håper pengene kommer godt med til videre satsning innen turn kvinner.