Invitasjon til rekrutteringssamling junior – landslag 11. mai, Stavern

Vi viser til tidligere distribuerte landslagsmodell.  Vi inviterer med dette til rekrutteringssamling landslag junior 11. mai i Stavernshallen, Stavern.

Invitasjon
Påmeldingsfrist: Innen utgangen av søndag 28. april.

Vi oppfordrer alle involverte til å lese og gjøre seg godt kjent med landslagsmodellen i troppsgymnastikk. Den kan du laste ned fra NGTFs internettside www.gymogturn.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til landslagssjef Henning Ottersen. E-post: henning.ottersen@gymogturn.no. Mobil: 930 15 107.