Velkommen til Kretsting 2019

Velkommen til Kretsting 2019 på Scandic Hell den 16.mars.

Oppmøte og registrering begynner klokken 09.30.

Her finner du tingdokumenter både for ordinært kretsting og påfølgende Konstituerende kretsting.

Ordinært ting;
Innkalling 
Tingdokument 
Årsberetning 2017
Årsberetning 2018
Årsregnskap 2017
Revisjonsberetning 2017
Årsregnskap  2018
Revisjonsberetning 2018
Endring kretsgrenser Trøndelag

Konstituerende ting:
Tingdokument
Lov
Godkjenning av lover Trøndelag
Budsjett 2019 og 2020 

Logo og valgkomiteens innstilling legges fram på tinget.