Velkommen til Kretsting 2019

Velkommen til kretsing 2019 på Scandic Hell den 16.mars

Oppmøte og registrering klokken 09.30.
Det blir først gjennomført ordinært kretsting med påfølgende Konstituerende ting.

Ting dokumenter for tinget 2019 finner du her: 

Ordinært ting:
Innkalling
Tingdokument
Årsberetning  2017 og 2018
Årsregnskap 2017
Revisjonsberetning 2017
Årsregnskap 2018
Revisjonsberetning 2018
Lov
Endring kretsgrenser Trøndelag

Konstituerende ting:
Tingdokument
Lov
Godkjenning av lover Trøndelag
Budsjett 2019 og 2020 

Logo og valgkomiteens innstilling legges fram på tinget.

Vell møtt!