Infoskriv fra kretsen

Her finner du infoskriv nr. 2, 2019 fra Hedmark Gymnastikk og Turnkrets og Oppland Gymnastikk og Turnkrets.

Tidligere utsendte infoskriv finner du her:

Alle infoskriv