Invitasjon til trenerseminar frittstående troppsgymnastikk

Tid: 29.-30. juni 2019.
Sted: Haslehallen Oslo.

Teknisk komité troppsgymnastikk ønsker å gjennomføre et seminar som kan bidra til å øke kompetansen innenfor frittstående. Seminaret skal ha et godt og aktuelt faglig innhold slik at det er attraktivt å være deltaker. Deltakerne skal ha mulighet til å utvikle seg og bli motivert ved at de blir oppdatert og får ny kunnskap. Målgruppen er trenere på alle nivåer som ønsker mer kompetanse i frittstående.

Påmeldingsfrist: Innen 15. juni.

Invitasjon trenerseminar frittstående