Jepp, alle klubber må inn i KlubbAdmin

Men hva med eksterne tilbydere av systemer for klubbadministrasjon? Hva må klubben din tenke på? Hva kan vi gjøre og hva går ikke?

Det Idrettsstyret i NIF har gjort helt klart i sitt vedtak fra desember er at det skal etableres et felles medlemssystem for norsk idrett. Målet med dette vedtaket er å sikre eierskap, kvalitet og kontroll over egne medlemsdata. Vedtaket får konsekvenser for alle idrettslag som i dag ikke bruker NIFs løsninger. Ref.nyheten hos NIF: ‘Idrettsstyret har vedtatt å etablere et felles medlemssystem i norsk idrett’ av 19.12.2018.

 

Hva betyr det egentlig?

Jo, alle klubber må ha sine medlemsdata i KlubbAdmin og alle klubber må registrere medlemskontigenten i KlubbAdmin. KlubbAdmin er det felles medlemssystemet det refereres til i vedtaket, derfor:

    – Bruker klubben i dag Mysoft som sitt medlemsregistreringssystem, må medlemsdata flyttes over i KlubbAdmin innen 01.01.2020, som er den datoen Mysoft tas ut av drift. NGTF hjelper med konvertering for de klubber som har svart på utsendt spørreskjema eller tatt kontakt på mysoft@gymogturn.no
    – Bruker klubben et eksternt system som i dag synkroniserer inn mot idrettens systemer, så skal oppdatert medlemsbase allerede ligge i KlubbAdmin, og det skal ikke være behov for å gjøre noe ekstra. Men følg med på informasjon i løpet av første halvår 2019 fra NIF vedrørende plan for omlegging til ny modell.
    – Bruker klubben i dag et medlemssystem som ikke synkroniserer inn mot idrettens systemer (f.eks et excel ark, eller et digitalt system som ikke er godkjent av NIF), så må klubben enten legge medlemmene inn manuelt i KlubbAdmin eller henvende seg til support@idrettsforbundet.no for å få hjelp.
    – Bruker klubben allerede KlubbAdmin, så er medlemsbasen i orden og det er bare å følge med på oppdateringene som kommer i 2019.

Uavhengig av hvor din klubb i dag har medlemsbasen, så er det lurt å legge et løp for å tilpasse seg det felles medlemssystemet som er vedtatt innført i norsk idrett.

Selv om det kan være litt jobb nå med å endre på klubbens medlemsregistreringssystem, så vil det på sikt forenkle hverdagen for alle som driver idrett i Norge, både administratorer og utøvere. I enden av denne jobben ligger det ett sted å logge inn for den enkelte uansett hvilken idrett man driver, og idrettsregistreringer som blir mer nøyaktige og med mindre jobb for klubbene.

 

Hva kan vi benytte eksterne tilbydere til da?

Det er i dag en rekke ulike leverandører som tilbyr løsninger til klubber og mange av disse tilbyr også løsninger for administrasjon av medlemskap. Dagens avtaler med disse leverandørene vil bli sagt opp og det vil bli stilt krav om at administrasjon av medlemskap, en del aktive roller og fakturering av medlemskap og treningsavgift vil måtte skje via det felles medlemssystemet. NIF vil fortsatt tilby integrasjon overfor tredjeparter, men modeller og betingelser for dette er per i dag ikke klare.

Blir klubben kontaktet av eksterne tilbydere nå, spør dem da om de er i kontakt med NIF i forhold til de nye kravene, og vi anbefaler å vente med å ta i bruk en ny ekstern leverandør til NIF har sine betingelser klare.

Benytter klubben allerede en ekstern leverandør som per i dag er godkjent av NIF, følg da med på informasjon i løpet av første halvår 2019 fra NIF, vedrørende plan for omlegging til ny modell.

 

Hva kan klubben gjøre i KlubbAdmin utover det å administrere medlemsdata?

KlubbAdmin videreutvikles i 2019 og det vil bli tilbudt ny funksjonalitet og bedre brukergrensesnitt. Eksempelvis vil det komme mulighet for partipåmelding og fakturering via e-faktura og vipps. Løsningen er gratis i bruk, det som vil koste noe er transaksjoner, noe som vil variere avhengig av betalingsform. Transaksjonskostnadene er konkurransedyktige sammenliknet med liknende tjenester i markedet.

Det er jo derfor ikke sikkert klubben din har behov for eksterne administrasjonsløsninger. Vi anbefaler klubben å følge med på utviklingen i Beta-versjonen av KlubbAdmin https://itinfo.nif.no/KlubbAdmin_beta_versjon

 

Hvor kan klubben følge med på informasjon?

NGTF legger ut informasjon på sin Mysoft-side, siden kan også gi nyttig informasjon til klubber som i dag ikke bruker Mysoft, det anbefales derfor å følge med:
http://www.gymogturn.no/medlemmer/trenerklubbleder/informasjon-mysoft/
Klubber som i dag bruker Mysoft, vil få oppdateringer også på mail vedrørende informasjon om overgangen fra Mysoft til KlubbAdmin.

NIF legger ut oppdateringer om videreutvikling i KlubbAdmin i sin Beta-versjon her:
https://itinfo.nif.no/KlubbAdmin_beta_versjon

Du vil også kunne finne nyhetsoppdateringer i Klubbguiden til NIF:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/

Og NIF har en egen FAQ side her:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/et-felles-medlemssystem-i-norsk-idrett/