Kretsting i Buskerud avholdes 9. og 10. mars. Informasjon kommer.

Buskerud Gymnastikk og Turnkrets avholder sitt 85. kretsting 9. og 10. mars. Invitasjon kommer.

OBS OBS! Det er kun de lagene som deltar på kretstinget som kan søke om midler fra kretsen! Hold av dato