Ramstad Turn søker instruktør

Ramstad Turn søker  instruktør for jenter i alderen 6 – 16 år, fordelt på tre partier.
Vi trener på Ramstad skole i Bærum, torsdager kl 18:00 – 21:30.

Gymnastene trener i ulike apparater, samt airtrack og trampett.
Instrukturen må ha turnbakgrunn og gjerne trenerkurs.

Vi har et hyggelig miljø og betaler godt.

Dersom du er interessert i instruksjon, ta kontakt med:

Bente Foss
mob: 920169613
epost: bentef2208@osloskolen.no