Informasjon nr 4 World Gymnaestrada

Nå sendes fakturaer ut til alle påmeldte. Her finner du det siste brevet som er sendt til kontaktpersonene:

Informasjon 4 WG 2019 november 2018