Invitasjon til dommer- og trenerseminar troppsgymnastikk

Det avholdes to like dommerseminarer i 2019 siden de vil gjelde som nødvendige oppdatering av nåværende forbunds- og kretsdommere iht. revideringen av reglementet, for vi ønsker at flest mulig skal ha muligheten til å delta. Det avholdes i tillegg et trenerseminar:
* Dommerseminarer: 19.-20. januar og 26.-27. januar.
* Trenerseminar 19.-20. januar.

Invitasjon dommer og trenerseminar troppsgymnastikk 2019

Påmeldingsfrist: Innen utgangen av torsdag 10. januar.