Trener 1 kurs i Hønefoss.

De som vil melde seg på Trener 1 kurset i Hønefoss må sende e-post til Eirunn.finsrud@gymogturn.no med navn og klubb.