OBS! Trener 1 kurset i Hønefoss Arena ligger nå på Min Idrett klart til påmelding!

Kurset hadde en feil i kursmalen, derfor har påmelding vært umulig. Feilen er nå rettet opp, så meld dere på!Trener 1 H2018