Aktiviteter i klubben

Kretsen ønsker informasjon om hvilke partier klubbene i kretsen tilbyr.

Fyll inn dette skjemaet hvis du er leder eller ansvarlig i en turnforening/ klubb i Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets eller Oppland Gymnastikk- og Turnkrets.

 

 

Aktiviteter i klubben HGTK og OGTK

Kretsen ønsker en oversikt over hvilke aktiviteter som tilbys i klubbene. Kryss av for aktivitetene dere tilbyr.