Lagsmøte

Nord og Sør – Trøndelag Gymnastikk -og Turnkretser innkaller alle lag i Trøndelag til Lagsmøte den 20.oktober på Scandic Hell.

                                             «Hva skal kretsen være ?»

Her ønsker vi sammen med dere å se på hvordan kretsleddet skal organiseres framover.

Innkalling finner dere HER!

Påmelding til kretskontoret innen 26.september på E-post; gillhelen.johannessen@gymogturn.no

 Velkommen til en dag med gode innspill og diskusjoner!