Evaluering av OAGTK sin Kick off 2018

Takk for en fin kick off i helgen.

Vi ønsker hele tiden å forbedre oss og ønsker deres tilbakemeldinger på helgen og arbeidet.

Opps, fant ikke skjemaet.