Hovedterminlisten 2019 er klar

Her kan du følge en intern link på vår nettside hvor du kan laste ned Hovedterminlisten 2019.

Ved eventuelle spørsmål – kontakt respektive ansatte på forbundskontoret.