Vi søker arrangør av Landsturnstevne 2021

Siste landsturnstevne ble holdt i Haugesund i 2017 (bildet er fra åpningen). Ca 1500 deltakere fordelt på  store og små oppvisningstropper, samt NM i turn kvinner og menn, RG og troppsgymnastikk var i aktivitet fra morgen til kveld. Et stort løft for en forening, og da det ikke kom noen søkere for stevne i 2021, var det på tide å evaluere arrangementet.

Innholdet i landsturnstevnene ble vedtatt endret på forbundstinget. Bakgrunnen er at det har blitt et omfattende arrangement for en arrangør å ha anlegg, kompetanse og frivillige til  NM i 4 grener samt oppvisningsaktiviteter.

Det ble derfor bestemt følgende:

Landsturnstevnet arrangeres hvert fjerde år, i oddetallsår mellom World Gymnastrada. Landsturnstevnet er et breddearrangement for breddeaktivitetene i gymnastikk- og turnforbundet. Den enkelte arrangør kan søke de respektive tekniske komiteer om tildeling av NM senior i tråd med ordinære rutiner for tildeling av NM.

Vi søker arrangør til neste stevne – som er i 2021!

FRIST FOR Å SØKE:  15. SEPTEMBER 2018.

En gruppe fra NGTF vil vurdere søknadene og besøke stedene før endelig avgjørelse tas av forbundsstyret.

Vi håper at disse endringene gjør det mulig for flere å arrangere stevnet, som har en lang tradisjon i vårt forbund.

Plan for Landsturnstevne 2021

Retningslinjer for søkere av Landsturnstevne 2021 inkludert spørreskjema som skal besvares av søkere.