Vil du dele din trenerkompetanse med andre?

NGTF ønsker å hjelpe lagene med treningstips og ideer til trenere som har barne- og ungdomspartier. Vi vil derfor oppdatere vår trenerpool som er en gruppe flinke kompetente trenere fra hele Norge. En trener i trenerpoolen skal dele sin kompetanse med andre ved å besøke andre lag og ha treningstimer med barne- eller ungdomsgrupper.

Målet er å gi nabotreneren  nye ideer, samt gi gymnastene et kick-off. Det er viktig at man benytter konseptene: Gymlek, Idrettens Grunnstige og SALTO (gjerne med nye ideer og treningstips). Et langsiktig mål er at de som får besøk av en gjestetrener i sin klubb ønsker å starte på sin trenerutdannelse.

Trenere som velger å bli med i trenerpoolen skal gjennomføre minst 2 klubb-besøk i året. NGTF vil dekke reiseutgifter og honorar etter avtale.

Synes du det høres spennende ut? Fyll ut interesseskjema og bli med!