Uttak til nettotropp senior landslag

Uttaket til nettotropp senior landslag ble sendt til gymnastenes lokale trenere 4. mars:
Landslag troppsgymnastikk – nettouttak senior

Her kan du følge en intern link til vår internettside til landslagsmodellen i troppsgymnastikk hvor du kan finne ytterligere informasjon.

Eventuelle spørsmål vedrørende uttaket kan sendes fra respektive hovedtrenere til landslagssjef Henning Ottersen pr. e-post: henning.ottersen@gymogturn.no.