Infoskriv fra kretsen

Det ble sendt ut en informasjonsmail til lagets/ foreningens registrerte epostadresse om diverse temaer  i slutten av februar. Infoskrivet finner du her:

Infoskriv 1 2018