Viktig informasjon til Eurogymtroppen til Sør-Trøndelag!

Endelig påmelding til Eurogym nærmer seg og vi trenger noe informasjon fra dere, deltakere og foreldre.

Vi er dessverre noe sent ute med å innhente opplysningene vi trenger, Vi ber om unnskyldning for dette og håper at dere alle kan prøve å få sendt inn det vi etterspør innen klokken 12.00 tirsdag 27.februar. Da dette skal videre til arrangør allerede tirsdag ettermiddag.

Se ytterligere informasjon HER!

REGLEMENT FOR GYMNASTER PÅ EUROGYM 2018

I bulletin for Februar 2018 finner dere mer informasjon om arrangementet. 

Alt sendes inn til kretskontoret på e-post: GillHelen.Johannessen@gymogturn.no 

Ta kontakt med Kretskontoret om dere lurer på noe!