Kretsting OGTK 2018

Oppland Gymnastikk og Turnkrets ønsker velkommen til kretsting på Strand Hotell Gjøvik.

Her finner dere innkalling og påmeldingsskjema

KRETSTING 2018
Oppland Gymnastikk- og Turnkrets
Tid: 10.-11. mars 2018
Sted: Quality Strand Hotell
Adresse: Elvegata 2-4, 2815 Gjøvik
http://www.gymogturn.no/events/event/kretsting-oppland/