Kandidater til kretsens fortjenestemedalje

Fortjenestemedaljekomiteen i Oppland Gymnastikk- og Turnkrets henvender seg herved til samtlige klubber i vår krets med anmodning om å fremme kandidater til kretsens fortjenestemedalje.

Brev til klubber fra fortjenestemedaljekomiteen