Aktuelle kurs, vår 2018

Østfold Gymnastikk- og Turnkrets jobber for å få satt opp:

  • Sikringskurs i Trampett i mars
  • Trener 1 – kurs i Askim i mai
    Mer informasjon vil komme. Følg med på vår kalender for invitasjoner og mer informasjon om påmelding.

 

Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets arrangerer også flere kurs i vår, som kan være aktuelle for deltakere fra Østfold.
Følg med på aktuelle lenker for invitasjon og mer informasjon om påmelding. Husk; det er første mann til mølla, så vær ute i god tid!!

Dommerkurs:
Trenerkurs:

 

ukjent