Invitasjon til 2. uttakssamling junior

Vi viser til tidligere distribuerte landslagsmodell og inviterer til 2. uttakssamling JUNIOR – landslag troppsgymnastikk 15.-17. desember i Holmen Turnhall, Nesbru.

NB! Denne samlingen er kun for følgende:
* Gymnaster som tidligere er tatt ut til delbruttotroppene for junior jenter og junior gutter.
* Lokale trenere fra gymnastenes eget lag for kompetanseoverføring.

Invitasjon (pdf-format)
Påmeldingsskjema (xls-format)

Påmeldingsfrist: Innen utgangen av fredag 01.12.