Særtropper til Gymnaestrada i 2019?

Vi må allerede nå innen årsskiftet sende et ca. antall deltakende tropper som vil delta på gymnaestradaen i juli 2019. Noen  tropper har allerede meldt sin interesse, og det er også meldt inn ønske om deltakelse på FIG galla. Norge har ansvaret for Nordisk Aften denne gang, så vi trenger mange flinke utøvere! Brev om dette finner du her  Særtropper
Frist for å melde sin interesse er 15. desember. Første påmelding med innbetaling av en liten del av deltakeravgiften blir i mai 2018. Mer informasjon kommer.