Invitasjon til dommer- og trenerseminar troppsgymnastikk

Teknisk komite troppsgymnastikk arrangerer dommer- og trenerseminar 20.-21. januar på Thon Hotell Opera, Oslo.

Målgrupper:
* Internasjonale dommere, forbundsdommere og kretsdommere.
* Trenere på alle nivåer.

Invitasjon

Påmeldingsfrist: Innen utgangen av fredag 5. januar 2018.