Invitasjon til 1. uttakssamling JUNIOR JENTER landslag troppsgymnastikk

Vi viser til tidligere distribuerte landslagsmodell og inviterer til 1. uttakssamling JUNIOR JENTER landslag troppsgymnastikk 20.-22.10., Sør Amfi Arena Arendal.

Invitasjon (pdf-format)
Påmeldingsskjema (xls-format)

Påmeldingsfrist: Innen søndag 08.10.