Bli med oss å evaluer Twentyfour Cup turn menn og FIG Age Group Competition Program/obligatoriske øvelsene. Vi håper derfor du tar deg tid til å svare på noen spørsmål ved å delta i spørreundersøkelsen her. Svarfrist er 15. oktober 2017.

Evaluering av FIG Age Group Competition Program

Teknisk komite turn menn og arbeidsgruppen som har jobbet frem FIG Age Group Competition Program som er benyttet i årets Twentyfour Cup ønsker din tilbakemelding. Vi ønsker derfor at alle som har vært involvert i Twentyfour Cup turn menn i 2017 og FIG Age Group Competition Program/og de obligatoriske øvelsene. Vi håper derfor du tar deg tid til å svare på noen spørsmål ved å delta i vår spørreundersøkelse som ligger her. Svarfrist er 15. oktober 2017.

Bakgrunn for evalueringen
Turn menn innførte FIG Age Group Competition Program i våre FIG konkurranser fra 1. januar 2017. To konkurranser er gjennomført og en konkurranse gjenstår i Stavanger 16. – 17. september.

Hensikten med å innføre dette er økt fokus på viktige basisøvelser, samt bedre utførelsen. Teknisk komite turn menn mener at innføringen av FIG Age Group Competition Program har fungert etter hensikten.

For å sikre videre utvikling ønsker turn menn å evaluere konseptet for å avdekke eventuelle behov for justeringer og korrigeringer. Vi inviterer derfor klubber, trenere og andre som har vært involvert i dette programmet til å gi sin tilbakemelding ved å besvare noen enkle spørsmål.

På bakgrunn av turn menn sine egne erfaringer og de tilbakemeldinger vi får fra spørreundersøkelsen vil arbeidsgruppen som ble satt ned til å utarbeide FIG Age Group Competition Program arbeide videre med justeringer og korrigeringer hvis det avdekkes behov for dette slik at dette blir kjent i god tid til sesongen 2018.

Mer informasjon og nåværende reglement finner dere her:
http://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglement-bestemmelser/#1467024547826-758fc859-c9ca