Overganger i NGTF

Kjenner du til overgangsreglene i NGTF?
Det er slik at konkurransegymnaster kun kan konkurrere for en klubb i en og samme gren gjennom et kalenderår. Byttes det klubb skal dette derfor meldes til forbundet. Dette gjelder alle gymnaster fra og med rekruttalder (det året man fyller 11 år) som løser konkurranselisens for å stille i NGTFs konkurranser (på krets eller forbundsnivå).

Bytte av klubb kan også først godkjennes etter at tidligere klubb har gitt tilbakemelding om at økonomiske forpliktelser hos dem er gjort opp.

Til og med det året gymnasten fyller 12 år, har gymnasten rett til å konkurrere for ny klubb så snart overgangen er i orden, men fra og med det året gymnasten fyller 13 år kan gymnasten ikke konkurrere for ny klubb før påfølgende kalenderår. Det finnes dog mulighet for å søke dispensasjon dersom bytte av klubb er grunnet flytting fra et sted til et annet.

I Rytmisk gymnastikk og Troppsgymnastikk finnes det noen unntak:

  • Rytmisk gymnastikk: gymnasten kan delta individuelt for et lag og på tropp for et annet (må være medlem i begge klubbene).
  • Troppsgymnastikk: gymnasten kan delta i Teamgym for et lag og i nasjonale klasser for et annet (må være medlem i begge klubbene).

Les NGTFs bestemmelser om startberettigelse og overganger, og på samme side finner du det elektroniske skjema for å melde overgang dersom det er aktuelt.