Spørreundersøkelsen ProCoN til alle trenere i NGTF

I disse dager blir det sendt ut på e-post en invitasjon til deltakelse i en spørreundersøkelse (ProCoN), som gjennomføres av Høgskolen i Innlandet og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Målet med undersøkelsen er å få bedre kunnskap om alle kvinnelige og mannlige trenere i Norge, uansett hvilket nivå de er trenere på. Dette er fordi NIF og Særforbundene ønsker å gi et bedre tilbud til norsk idrett og legge til rette for en trenerutvikling som er i samsvar med behovene i idretten i Norge. I NGTF ønsker vi at trenerne fremstår som gode rollemodeller hvor alle utøvere føler seg velkommen uansett hvilket nivå de ønsker å utøve sine aktiviteter.

 

Vi ønsker at alle trenere uansett nivå svarer på denne undersøkelsen, enten du var trener før eller fremdeles er aktiv trener.

Ved å svare på denne undersøkelsen har alle trenere i NGTF en unik mulighet til å være med å påvirke sin egen og andres fremtidige trenerpraksis.

Sett derfor av litt tid og vær med å del dine opplevelser som trener i NGTF!