Utlysning arrangering av nordisk mesterskap TeamGym senior 2019

Arrangering av nordiske mesterskap følger en vedtatt rulleringsplan mellom de nordiske landene. I 2019 er det Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) ved teknisk komité troppsgymnastikk (TKTR) som er ansvarlig arrangør av nordisk mesterskap TeamGym senior. Vi lyser med dette ut arrangeringen av mesterskapet som skal avholdes lørdag 9. november 2019.

Utlysning (pdf-format).

Søknadsfrist: Innen utgangen av fredag 1. desember 2017.
NB! Eventuelle søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.