Invitasjon til 1. uttakssamling JUNIOR GUTTER landslag troppsgymnastikk

Vi viser til tidligere distribuerte landslagsmodell og inviterer til 1. uttakssamling JUNIOR GUTTER – landslag troppsgymnastikk 29. september til 1. oktober, Haslehallen Oslo.

Invitasjon (pdf-format)

Påmeldingsskjema (xls-format)

Påmeldingsfrist: Innen utgangen av søndag 17.09.