Ny periode for trenerlisenser 1/9

Trenerlisensene gjelder i perioden 1/9 til 31/8. Det er med andre ord tid for å registrere ny periode på trenerne. Det overføres IKKE automatisk på de som har hatt lisens. Registreringen skal gjøres i medlemsdatabasen MYSOFT.

Fakturaene går ut fra og med 1/9. Det er en fordel å redigere og rette før denne datoen, da går en samlet faktura på de som er registrert. Etter denne datoen går faktura natten etter at en trener er registrert.

Det er klubbenes/gruppenes ansvar at trenerne har lisens, som er en utvidet skadeforsikring hvor også yrkesskade er inkludert. Personer med konkurranselisens – som jobber som trenere – må ha trenerlisens i tillegg.

Faktura for trenerlisens går til klubben/gruppen.  De som legges inn samme dag, kommer på samlet faktura. Fakturaen skrives ut og sendes på natten.

Hvis det er trenere som står oppført på fakturaen som allikevel ikke skal ha lisensen, må det gis beskjed om hvem som skal ut –  til mailadresse mysoft@gymogturn.no slik at vi får rettet det opp før fakturaen betales.

Mer om trenerlisens/forsikring finner du her:  http://www.gymogturn.no/medlemmer/om-ngtf/forsikring/#1473347572063-04591b55-5033

Hvordan registrere trenere; les brukerveiledning her:Brukerveiledning Trenerlisens ny periode (2)