Trener I i Numedal

Vi arrangerer Trener I i Numedal.

Dato: 25.-27. august og 22.-24. september

Kurslærer: Morten Karlsen

Påmelding sendes: Eirunn.Finsrud@gymogturn.no

Pris: 1700