Vil dere arrangere Salto-helg?

Hva er en SALTO-helg?

En SALTO-helg er en treningssamling for ungdom fra 13 år og oppover. Det skal være Sosialt, Allsidig, masse Lek, Turn og Oppvisning.

 

For at arrangementet skal være en SALTO-helg må det være:

 • deltakere fra minst 2 klubber
 • minst 3 ulike aktiviteter
 • minst en aktivitet må være noe annet en trampett, frittstående og tumbling/airtrack
 • sosialt opplegg rundt treningen

Både klubber og kretser kan søke om økonomisk støtte til SALTO-helger.

Man kan søke fortløpende, og støtte tildeles så lenge det er midler igjen i potten.

 1. NGTF støtter hver SALTO-helg med opptil kr. 10.000 forutsatt minst 20 deltakere.
 2. Støtten er ment å gå til innleie av eksterne trenere til inspirasjon for trenere og gymnaster.
 3. Støtten utbetales etter innsending av kort rapport til NGTF.

Søknaden/e-posten må inneholde:

 • Dato og sted for arrangementet
 • Kontaktperson hos arrangøren med e-post / mobilnr
 • Planlagte aktiviteter
 • Inviterte klubber
 • Antall trenere
 • Eventuelle kostnader

Vil dere søke eller har spørsmål? Send en e-post til Irina Solem: irina.solem@gymogturn.no eller ring 45975230.