Samordnet rapportering / Idrettsregistrering

Lørdag 1. april åpnes det for rapportering og søknad i KlubbAdmin. Alle klubber og grupper vil få en mail fra Norges Idrettsforbund om dette, med informasjon om pålogging.
Informasjon om samordnet søknad og rapportering ligger her

Registreringen må gjøres fra 1. til 30. april

Det er også i 2017 mulighet for å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt.
Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestekompensasjon gjennom løsningen.

LES DETTE FØRST!  Brev med informasjon spesielt om registrering for klubber og grupper i NGTF ligger Samordnet registrering 2017. Det er også sendt via mail.