Invitasjon GymX Basiskurs og GymX Aerobic

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets  inviterer til kurs i GymX lørdag 20. mai og søndag 21. mai på Verdal.

INNHOLD

  •   Basiskurs: Lørdag 20. mai fra kl. 10.00 – 18.00

Innhold: Utdanning innen GymX, instruktørrolle, kroppens oppbygging og funksjon (anatomi og fysiologi), musikkbruk, treningslære.

  • Modul Aerobic: Søndag 21. mai fra kl. 9.00 – 17.00

Innhold: Innføring tilrettelegging av gruppetimer til musikk. Grunntrinn, metoder for å sette sammen trinn og bygge opp timer. Verktøy for variasjon, nivå og styring av intensitet.

Kurslærer: Andrea Rikstad Hagstrøm

Målgruppe:

Alle som vil bli instruktører på mosjons- og treningspartier og andre interesserte i alderen 16+. Ingen forkunnskap kreves.

Sted: Stiklestad skole, Verdal

Kursavgift:

  Lisensierte trenere i NGTF Medlemmer i NGTF Ikke medlemmer i NGTF
 Hele kurset   kr.  600,-                      kr.  1000,-                   kr. 1200,-


Evaluering:

Deltagerne på basiskurset må gjennomføre og bestå en skriftlig eksamen med mulitple Choice spørsmål. Vurdering blir «bestått» eller «ikke bestått». Det er ingen eksamen på  aerobic.

Påmeldingsfrist: 4.mai. Påmeldingen er bindende. (Kun legeattest godkjennes som gyldig dokumentasjon ved frafall om du skal unngå å bli fakturert for deltageravgiften).

Spørsmål og påmelding:

 Randi Sundsby

e-post: randi.sundsby@ntebb.no

mob.:   97586493


VELKOMMEN TIL KURS