Nasjonal basis- og turnstige er nå revidert

generell del 2017

Nasjonal basis- og turnstige 2017

Presiseringer av dommer reglementet vil komme