Invitasjon GymX basiskurs og styrke 22.-23. april

Dette er en kort, men relevant utdanning som består av basiskurs og deretter modul styrke.

Program:

Lørdag 22. april: GymX Basiskurs (10:00-18:00)

Søndag 23. april: GymX Styrke (9:00-17:00)

Målgruppa : alle over 16 år som ønsker å bruke styrke under timene sine. Man må ha basiskurs eller tilsvarende for å kunne melde seg på modul styrke.

Kursavgift inkluderer kursmateriell og en GymX instruktør t-skjorte (kun for de som deltar på modul styrke). Mat er IKKE inkludert.

Lisensierte trenere i NGTF Medlemmer i NGTF Ikke medlemmer i NGTF
1 kurs

(Lørdag eller søndag)

Kr. 400 Kr. 600 Kr. 1000
2 kurs

(Lørdag og søndag)

Kr. 700 Kr. 1000 Kr. 1500

Kurssted: Ullevål Stadion, Sognsveien 73 0840, Oslo

Påmelding gjennom minidrett  eller send  en mail  med navn, fødselsdato, adresse, e-post og klubb til kontaktperson.

Betaling: Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Oppgi fakturaadresse i påmeldingen.

Påmeldingsfristen: 15 april!

Kontakperson: gema.casado@gymogturn.no   Tlf.: 952 29 468

 

BESKRIVELSE KURS:

Basiskurs
Basiskurset vil gi deg den teoretiske kunnskapen om kroppen og respons på trening som er nødvendig for at du skal kunne planlegge og holde gode og effektive gruppetreningstimer. Undervisningen er teoretisk og praktisk. Innhold: Funksjonell anatomi – Fysiologi – Treningslære – Musikkbruk – Instruktørrollen – kommunikasjon og motivasjon – Fysisk aktivitet og helse. Deltakerne på basiskurset må gjennomføre og bestå en skriftlig eksamen med multiple choice spørsmål. Vurderingen blir «bestått» eller «ikke bestått». Basiskurset kreves for å delta på modul styrke. Man er godkjent for basiskurset hvis man har tatt noen av følgene kurs/utdanning: Grunnkurs i TURBO God Trening (og bestått eksamen), Grunnkurs Seniortrening, Trener 1 NGTF, eller tilsvarende utdanning.

Modul styrke
Modul styrke er et teoretisk og praktisk kurs om styrketrening i sal (f.eks. stram opp) og utendørs (f.eks. Boot camp). Innhold: Generelle prinsipper for styrketrening – Teknikk og skadeforebygging – Belastningsvariasjon – Metoder – Organisering – Øvelsesutvalg med og uten og utstyr. Basiskurset må tås før du blir sertifisert GymX instruktør i styrke. Krav om 100 % oppmøte for godkjent kurs.

LITT OM INSTRUKTØR

Elita Bjørknes

Elita er utdannet danser, pedagog og koreograf fra balletthøgskolen og skoler fra England og USA. I tillegg utdannelse som instruktør i mange stilarter og utdannet Personlig Trener. Elita har 20 års erfaring med gruppetrening og instruerer i alt fra vanntrening til bootcamp. Hun har jobbet som instruktør gjennom turnforening og treningssentre. Hun er kurslærer i NGTF. Hennes timer kjennetegnes ved at hun har mange års utdannelse. Timene er bygd pedagogisk riktig, og inneholder kreative løsninger. Hun vil pushe det lille ekstra ut av deg. Mange kjenner Elita fra idekurs og turnstevner og selv en tidligere turner.

 

Ta med treningsklær, skrivesaker, mat og drikkeflaske!

 Velkommen til kurs!