Invitasjon dommer- og trenerseminar gymnastikkhjul 2017

11-12. februar er det klart for dommer- og trenerseminar for gymnastikkhjul. Sted er Hadeland videregående skole.

Se invitasjonen her: www.gymogturn.no/events/event/dommer-trenerseminar-gymnastikkhjul